Geschiedenis bijeenkomsten

Dialoog in actie

Cultuurhuis Heerlen: woe 17 mei 20 u. Sittarderweg 145.

Dialoog is een veel gebruikt, maar ook veel misbruikt woord. Een prachtige methode als ze goed gebruikt wordt!

Een dialoog echt in de praktijk brengen lijkt misschien zo moeilijk omdat de term geijkt is door mensen als Martin Buber, Niels Bohr, Jiddu Krishnamurti en Werner Heisenberg, zodat je gemakkelijk last zou kunnen krijgen van minderwaardigheidsgevoelens.

Op deze woensdagavond gaan we direct en hopelijk op een prachtige manier, aan de slag met de dialoog.

We gaan pogen samen een ervaring op te doen, die demonstreert dat we collectief scherpzinniger, liefdevol gevoeliger en moreel krachtiger zijn dan we ooit individueel kunnen zijn.

Kom meedoen of kom gewoon kijken en luisteren hoe ons dit gaat (mis)lukken?

Will Heutz

​Wanneer: woensdag 17 mei om acht uur in het Cultuurhuis op Sittarderweg 145 in Heerlen.
Entree: 10 €.

Parkeren is gratis.

Filosofisch Café Die Zauberflöte

Foto

Een koninklijke weg naar zelfrealisatie.

Deze inwijdingsopera van Mozart probeert ons te leiden naar persoonlijk meesterschap en humane dienstbaarheid. In onze workshop zullen wij deze individuatieweg aan de hand van libretto en muziek aan u voorstellen, zodat u de symboliek en de alchemie die in de opera verhuld is, in uw eigen leven kan gaan integreren. De gouden draad in het verhaal is de zoektocht naar de steen der wijzen, die niets te maken heeft met het veranderen van lood in goud, maar alles met het omvormen van de persoonlijkheid tot een gouden Zelf.

Deze interactieve lezing wordt gegeven door Will Heutz.

Op woensdag 17 mei wordt er interactief geoefend in het aangaan van een Buberiaanse dialoog, in samenwerking met vriend en collega Prof. h.c. Prof dr dr Werner Janssen. Mogelijk kunt u die datum alvast in uw agenda noteren.

Dialoog

Foto

Iedereen heeft wel eens een bijzonder gesprek mee gemaakt waarbij ieders mening,
als een puzzelstukje in elkaar paste en vloeiend tot een eindconclusie leidde.
Zo’n gesprek lijkt op een Buberiaanse dialoog en zo’n dialoog voeren is te leren.
De huidige toestand van de wereld maakt zo’n dialoog meer dan ooit noodzakelijk.
Wil het mensdom overleven, dan is toenadering tussen mensen uit verschillende
culturen broodnodig. We zullen moeten leren elkaar te verstaan. Dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Niet gelijk met je oordeel klaar staan. Je eigen vooroordelen
onder de loep nemen. Ruimte creëren, zodat anderen echt gehoord worden. Even
een stap terug doen. Het is een leerproces voor ons allemaal.

In het volgende filosofisch café gaan we ons met dit leerproces bezig houden.
Will Heutz en Maria zijn de maand december naar Colombia. Het filo-café wordt
daarom verzorgd Werner Janssen. Werner Janssen is
filosoof en hoogleraar aan de Buber universiteit. Hij heeft al 39 jaar dialoog-sessies
gedaan met jongeren uit de hele wereld. Elk jaar komen ongeveer 100 jongeren naar
de Euriade, het internationale festival van de dialoog, in Rolduc, waarin Werner met
hen een dialoog aan gaat. Jongeren uit Rusland en Oekraïne, Israël en Palestina
leren met elkaar in dialoog te gaan, elkaar te verstaan, wat vaak leidt tot
verbroedering. Een voorbeeld voor ons allen.
​
Het volgende filo-café is op WOENSDAG 14 dec om 20 u op het vertrouwde adres:
het Cultuurhuis Heerlen op de Sittarderweg. Achter het cultuurhuis is gratis parkeergelegenheid.
De entree bedraagt 5 Euro.
Leuk jullie weer te ontmoeten,
Werner Janssen

Filosofisch Café

Foto

Bewustzijnsverruiming?

Hoe ontsluit je vakbekwaam het onbekende, prachtig potentieel dat in ons bewustzijn huist?
Hoe keer je de beweging die naar binnen is gericht, ook weer naar buiten in de richting van samenleving, humaniteit en natuur?
Hoe doe je dat precies? Welke wegen en methoden gebruik je daarvoor? Wanneer ontstaat bewustzijnsvernauwing?
Zijn we onderweg naar een nieuwe Mens?
Gebruik je wel of geen geestverruimende middelen?
Wat zijn voor- en nadelen van LSD, Ayahuasca, paddo’s, meditatie, kundalini yoga, Qi Gong, Oosterse en Westerse mystiek?
Hoe kun je vakbekwaam vorm geven aan bewustwording in dienst van humane evolutie en de revolutie van bewustzijn?
Na een korte inleiding is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Maatgevende mensen

Filosofisch café. Vrijdag 22 april 2016. Cultuurhuis Heerlen

Maatgevende mensen

Karl Jaspers( 1883-1969 ), filosoof-psychiater, bedacht de term: maatgevende mensen.
​Zijn boek Socrates, Boeddha, Confusius, Jezus, is onlangs opnieuw uitgegeven. Maatgevende mensen hebben ons een maat gegeven waarop we ons ethisch kunnen richten, maar nemen ons ook de maat; in hoeverre brengen we hun ethiek in de praktijk?

Will Heutz en Joep de Jong, sinds kort benoemd als hoogleraren aan de Martin Buber Universiteit,nemen jullie deze avond mee op een interactieve reis, die ons voert langs de inzichten van Socrates, Boeddha, Jezus, Confusius, en Lao Tse. Mensen die, zo lang na hun dood, nog steeds een baken vormen van licht en wijsheid. Hun volgelingen, wijzelf incluis, maken er soms een zooitje van en vervallen in conflicten en -ismen. Welk van hun maatgevende inzichten, voert ons weer uit het moeras?

Na een impuls-voordracht van ongeveer een uur gaan we hierover, onder het genot van een drankje, in dialoog met de bezoekers van het café. Het café opent om half 8. De voordracht begint om 20.15 u. en vanaf ongeveer 22 uur kan men naar behoefte nog wat na-filosoferen.

Mogelijk tot ziens op vrijdag 22 april in het cultuurhuis op de Sittarderweg in Heerlen. In de buurt en aan de achterzijde van het cultuurhuis is gratis parkeerruimte. De entree bedraagt 5 €.

Hechten of onthechten?

Veel mensen die zich met mindfulness, meditatie, Boeddhisme en oosterse wijsbegeerte bezig houden, hoor je praten over los laten en onthechten.

Er zijn ook filosofische stromingen die precies het tegenovergestelde adviseren: verbind je maximaal met de wereld. Voorbeelden van mensen die dat in de praktijk hebben gebracht zijn Spinoza en Albert Schweitzer.

Onthechten kan gemakkelijk ontaarden in laisser faire, in zoek het maar uit. Hechten in bemoeizucht en arrogantie.

Op 18 december, vlak voor kerstmis, gaan we deze twee levensinstellingen tegen het licht houden en gaan we samen onderzoeken voor welke instelling je het meeste voelt. Misschien kies je er wel voor, om op moderne wijze het aloude: “in de wereld, maar niet van de wereld”, een kans te geven? Maar hoe dan?

We houden een korte interactieve voordracht (± 40 min) en doen een contemplatieve oefening over het afsluiten van 2015 en het voorbereiden op 2016. Daarna openen we een dialoog, onder het genot van een glas wijn of een ander drankje, in het gezellige theatercafé van het Cultuurhuis. Kortom een zinnige, fijne avond waarbij je gerust vrienden kan meenemen. We zijn nog doende met een muzikale omlijsting.

Tot ziens, Will Heutz

Meesterschap over je leven

Filosofisch café, vrijdag 26 juni 2015, 20.00 u

Meesterschap over je leven

Iedereen was enthousiast over ons “live your life” symposium, de bezoekers, de filosofen en de artiesten. We gaan daarom verder met deze formule, maar in verkorte vorm. Kort en krachtig.

Echt belangrijke dingen gebeuren in je leven over het algemeen niet vanzelf, tenzij je ze “plechtig” wakker schudt en vorm geeft. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn kop en munt. Pas als je de verantwoordelijkheid neemt moedig te kiezen je leven zelf te leven i.p.v. geleefd te worden, zal je gaan LEVEN.

Meesterschap komt voort uit het besef dat niets waardevols gebeurt, tenzij je het zelf doet. Meesterschap is het bekwaam gebruiken van wijsheidskracht en wijsheid is de kern van humaniteit. Hoe je deze ingeboren wijsheidskracht kunt kweken is het thema van deze avond.

Marika Meoli van het Gotra ballet danst de 5 elementen, Louis Armstrong en de alethea. Laat je verrassen. Ze wordt daarbij op speelse wijze muzikaal ondersteund.

In september starten we met de nieuwe tweejarige opleiding tot filosofisch therapeut. Op het eind van de avond is het mogelijk in gesprek te gaan met cursisten van de tweejarige opleiding, die we nu aan het afronden zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in het cultuurhuis te Heerlen op de Sittarderweg 145. Vrijdag 26 juni vanaf 20 uur. De entree is 5 €.

Filosofisch cafe

Het filosofisch cafe vindt plaats in het cultuurhuis op de Sittarderweg 145 in Heerlen en is voor iedereen gratis toegankelijk. De bedoeling ervan is in het gezellige theatercafé, onder het genot van een drankje van gedachten te wisselen, na een korte introductie door Will. De avond duurt van 20.15 u tot 22.30 u.

Het thema van 13 maart is vrijheid: born to be free?

Wat is vrijheid? Wat betekent vrijheid voor jou? Is je wil wel vrij? Van welke vrijheid gaan we uit als we omgaan met anderen? Is er een universeel vrijheidsbegrip? Wat kun je doen om vrijheidskracht nog meer in eigendom te nemen als het lijkt dat veel van te voren vast staat, dat je mogelijk geleefd wordt door je eigen neuroses en als je tot in ongekende diepten in de gaten gehouden wordt door big brother?

Mira Weinrich: chi gong voor vrouwen

Mira heeft haar chi gong opleiding gedaan in Hawaii bij Daisy Lee. Haar stijl noemt ze the radiant lotus women chi gong. Mira is praktiserend filosofe. Ze heeft zich in Hawaii bovendien verdiept in Lomi-Lomi massage, een vorm van massage die een integratie van mind-body-soul beoogt. Chi gong is een eeuwenoude Taoïstische methode om chi (prana, life force) in beweging te zetten en zodoende gezondheid te bevorderen.

Mira geeft op zaterdag 7 maart van 14 tot 17 uur in het cultuurhuis op de Sittarderweg 145 in Heerlen haar chi gong cursus voor vrouwen. In de dagen daaromheen plant ze een aantal Lomi-Lomi massages in.

Filosofisch Café Heerlen

Beste mede-filosofen.

Vrijdag 30 jan is er weer een filosofisch café in het cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen.

Het onderwerp is: gelukt of geluk?

Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.

Bron: Erich Fromm. Ontsnappen aan vrijheid.

Inleider is Will Heutz.

Het wordt een interactieve avond. Neem een schrijfblok en pen mee.

De toegang is gratis en achter het cultuurhuis kan gratis geparkeerd worden.

De avond begint om 20.15 uur.

Tot ziens.

HAIKOE

Lao Tzu: Tao Teh Ching

Tao doet nooit iets
en laat toch niet ongedaan
Als de mensen van deze wereld zo wijs waren
de wortel van hun leven
diep in de subtiele oorsprong te planten,
dan zouden hun wereldse zaken
hun eigen natuurlijke koers varen
en zou vanzelf overal harmonie heersen.
Als verwarring plaats vindt in je omgeving
kan die opgeruimd worden met
de kracht van onverstoorbare eenvoud.
Als een leven wordt geleid door onverstoorbare eenvoud
raken verlangens en passies op natuurlijke wijze op de achtergrond
en treedt de echte originele menselijke aanleg op de voorgrond.
Dan manifesteert zich weer uit zichzelf
de vredige orde van de oorspronkelijke universele eenheid.

Filosofisch café Heerlen

In het gezellige theatercafé van het cultuurhuis Heerlen, nodigen wij jullie weer uit om ditmaal mee te denken, te voelen, te doen en te praten over de liefde, waarbij we uitgaan van het gegeven dat liefhebben een werkwoord is!

We gaan samen op reis door het landschap van liefde. Via zeeën van begeerte, vlakten van gevoelens, toppen van energie naar het rijk van de geest.

Verschillende aspecten van liefde passeren de revue: de hartstochtelijke liefde in de seksualiteit, vader & moederliefde, de liefdeskracht van vriendschappen en de rijpere “ont-hechte” liefde. Kortom van belanghebbende naar belangeloze liefde.

Dit alles onder het genot van een drankje. En…neem je geliefden mee.

Wanneer: Vrijdag 21 november 2014
Tijd: 20.15u
Waar: Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145
Entree: gratis.
parkeren: gratis.

Het onderwerp is: gelukt of geluk?
Het wordt een interactieve avond. Neem een schrijfblock en pen mee.
De toegang is gratis en achter het cultuurhuis kan gratis geparkeerd worden.

HAIKOE

Lao Tzu: Tao Teh Ching

Tao doet nooit iets
en laat toch niet ongedaan
Als de mensen van deze wereld zo wijs waren
de wortel van hun leven
diep in de subtiele oorsprong te planten,
dan zouden hun wereldse zaken
hun eigen natuurlijke koers varen
en zou vanzelf overal harmonie heersen.
Als verwarring plaats vindt in je omgeving
kan die opgeruimd worden met
de kracht van onverstoorbare eenvoud.
Als een leven wordt geleid door onverstoorbare eenvoud
raken verlangens en passies op natuurlijke wijze op de achtergrond
en treedt de echte originele menselijke aanleg op de voorgrond.
Dan manifesteert zich weer uit zichzelf
de vredige orde van de oorspronkelijke universele eenheid.

“De filosofie” moet ook op de marktplaats van het echte leven zijn waarde bewijzen. Aan die markt liggen cafés, restaurants, supermarkten, boek- en lingeriewinkels. Alle marktkramen worden er druk bezocht. Het echte leven wordt er geleefd, wat iets heel anders is dan het bestuderen van dode filosofische teksten. Dat levende leven staat ook in het middelpunt van het filosofisch café.

Will Heutz gaat belangrijke levensvragen behandelen en impulsen geven voor levenskunst.

Wij nodigen jullie uit om, samen met ons, levendig te filosoferen over leiderschap en liefde in het café van het cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen.
De toegang tot beide avonden is gratis en parkeren kan gratis achter het cultuurhuis.

Het thema voor de eerste bijeenkomst op vrijdag 26 september, om 20.30 u is leiderschap.
Leiderschap in organisaties, in gezinnen en in je eigen leven, zodat leiderschap persoonlijk meesterschap kan worden.

Het thema van de tweede bijeenkomst op vrijdag 21 november om 20.30 u is liefde.
Hoe verbeter je de kwaliteit van liefde in relaties? Ouder-kind, onderwijzer-leerling, partner-partner, mens-aarde, mens-kosmos.

Verwonderen, Bewonderen, Wonderen

Wat reguliere geneeskunde het placebo effect of spontane remissies noemt, wordt steeds gedetailleerder gedocumenteerd en onderzocht. Er is in de mens een zelf genezend vermogen aanwezig dat geactiveerd kan worden. Wat weten we daar inmiddels van en hoe kunnen we dit weten toepassen? Wat betekenen deze “wonderen” voor de zieken en niet zieken onder ons? Wat kunnen ze praktisch bijdragen aan onze levenskunst? Hoe kunnen we ons verwonderen over dit helend vermogen en het bewonderen?

We hebben als gastdocent Jeffry Koot uitgenodigd. Jeffry werkt al ruim 30 jaar als psychotherapeut en hypno-therapeut en heeft veel onderzoek gedaan naar spontane remissies.

Op zaterdag 17 mei 2014 komen we weer van 10-13 uur bijeen in het Cultuurhuis in Heerlen.

De ochtend bestaat uit voordrachten, meditaties en groepswerk.

De kosten zijn 20 €
Neem eventueel een lunchpakketje mee.
Koffie en thee zijn te koop in het cultuurhuis.

Adres: Sittarderweg 145 in Heerlen.
Achter het cultuurhuis is gratis parkeergelegenheid.

Tot ziens op zaterdag 17 mei om 10 uur.

Will Heutz

Leiderschap

Alweer zo’n leiderschap workshop? Nee toch!! Alles blijft toch bij het oude en er verandert niets!

Maar, wees eens eerlijk. In hoeverre ben je zelf echt de leider van je leven? In alle aspecten van je leven? Beziel je jezelf en de mensen om je heen, of ben je slechts een manager van je eigen en andermans leven? Managers doen dingen goed, leiders doen goede dingen. Onze masters of business administration (MBA) en leadership (MBL) opleidingen zijn weliswaar van goede kwaliteit, maar aan wijsgerige onderbouwing schort het hun alom. Gandhi zei het al. Ben zelf de verandering waarvan jij vindt dat die plaats moet vinden in de wereld. Doe je dat niet dan is verandering slechts een cosmetische truc, een hype, een oppervlakkig schuren en plamuren, uiterlijk vertoon. Walk your talk, practice your preach is waar ook wij vanuit gaan.

Wat kunnen we leren van het beste van oude tradities, die erin slaagden Marcus Aurelius, tot keizer filosoof, Seneca tot keizerlijk adviseur en Goethe tot minister in Weimar om te smeden? Wat kunnen we leren van de moderne menswetenschappen en de betere alternatieve stromingen?

Marcus Aurelius:
“Voor je spreekt moet men van je gezicht kunnen aflezen, wat je gaat zeggen”.

Seneca:
“Niet omdat de dingen moeilijk zijn durven we niet. Maar omdat we niet durven zijn de dingen moeilijk”.

Goethe:
“ Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader iemand zoals hij kan worden en hij zal zo worden”.

Deze citaten zijn toonzettend voor onze workshop.

Door de eeuwen heen zijn filosofen steeds persoonlijke raadgevers van koningen geweest. Idealiter afgestemd op de logos, het diepe innerlijke weten, de universele rede. Zo was Goethe, als ingewijde, raadsman van de hertog van Weimar en minister in zijn hertogdom. Zo zijn Ghandi en Mandela voorbeelden van moderne leiders met een diepe verbinding met de logos. Mandela werd ingewijd door zijn verblijf in de gevangenis en kon dank zij dit proces, de staatsman worden die hij was. Een kwaliteit die iedereen in hem heeft herkend en erkend.

In deze workshop staat deze innerlijke kwaliteit centraal. Oude universele wijsheid inzichten worden gecombineerd met moderne mens wetenschappelijke inzichten.

Op zaterdag 29 maart 2014 komen we weer van 10-13 uur bijeen in het Cultuurhuis in Heerlen.

De ochtend bestaat uit voordrachten, meditaties en groepswerk.

De kosten zijn 20 €
Neem eventueel een lunchpakketje mee.
Koffie en thee zijn te koop in het cultuurhuis.

Adres: Sittarderweg 145 in Heerlen.
Achter het cultuurhuis is gratis parkeergelegenheid.

Tot ziens.
Will Heutz

Verlichting

De verlichting is in de Europese geschiedenis een cruciale fase geweest. Het Europese denken is in die periode gezuiverd en ontdaan van bijgeloof. Er is een denkkracht ontstaan die menselijke vrijheid en waardigheid bevorderde. De Franse revolutie doorbrak de macht van adel en kerken en ontwikkelde het ideaal van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Terwijl mensen indertijd gebukt gingen onder de dictatuur van de heilige kerk en de macht van de adel, gaan we nu gebukt onder de dictatuur van heilig verklaarde merkkleding, maatje 38, geld, Botox, de macht van het uiterlijk, eeuwig jagend op een jeugdig goddelijk lijf dat we nooit meer zullen hebben. Onze iconen zijn fotomodellen, acteurs, miljardairs, niet mensen met diepe wijsheid. Als we beweren dat het hoog tijd wordt dat de Islam door een periode van verlichting heen gaat, kunnen we ons natuurlijk ook afvragen: in hoeverre hebben we dat zelf eigenlijk gedaan en is niet hoog tijd dat we voor een tweede verlichting kiezen? Zien we onze eigen onvrijheid wel? Zien we wel hoe ingekapseld we zijn? Zien we wel hoe dun ons laagje cultuur is? Hoe we ons laten bespioneren en in slaap laten sussen door overheden en machtige multinationals? Zoals men zich in de periode van de verlichting wakker liet schudden, moeten wij mogelijk ook weer wakker, en alert worden? Laten we ons wekken door Snowden en andere moderne doeners en denkers, of laten we ons verder manipuleren?

Hoe kom je nu, in deze tijd, tot een innerlijke verlichting? Niet een verlichting in oosterse zin, dat is ook prima, maar een verlichting waarin je innerlijke kracht ontwikkelt, tot inzicht komt en vervolgens de moed en discipline op brengt om er echt wat mee te gaan DOEN? Dit DOEN gaan we samen DOEN. We maken een korte spannende reis door de geschiedenis van de verlichting en het radicale denken van 18e eeuwse filosofen, die de wereld van hun tijd drastisch veranderden. Daarna gaan we op zoek naar hun inzichten in ons eigen bewustzijn, vanuit de vraag: hoe ver is het met onze eigen verlichting gesteld? Waar huist dat inzicht in ons zelf en wat kun je DOEN om het te vinden en vandaar uit te gaan leven?

Zaterdag 22 februari 2014
Bijeenkomst van 10-13 uur in het Cultuurhuis in Heerlen.

Will Heutz

Hoe vind je wijsheid in jezelf?

Zaterdag 11 jan 2014, 10-13 uur in het cultuurhuis op de Sittarderweg 145 te Heerlen

Er wordt vaak beweerd: wijsheid zit in jezelf. Allemaal mooi en waar, maar hoe vind je die wijsheid? We hebben als mens behoefte aan een spiegel die ons helpt, wijsheid in onszelf te ontdekken. Wijsheid tradities beschikken van oudsher over gereedschap, dat als zo’n spiegel kan functioneren.

Een van die spiegels is het enneagram, een ongeveer 2000 jaar oud instrument, dat vanuit de soefi traditie, via Gurdjieff en Ouspenski tot ons is gekomen.

Zoals elk stuk gereedschap kan ook het enneagram op een niet ambachtelijke, goedkope, commerciële manier gebruikt worden. Er bestaan echter ook diepgaande onderzoeken zoals die van Claudio Naranjo en Helen Palmer waarin serieus met het enneagram wordt omgegaan. Wikipedia geeft er bruikbare informatie over, maar uit ook kritiek op het enneagram. Je kunt het op internet nalezen.

Bij onze wijsheid scholing over het enneagram maken we o.a. gebruik van het ankertje van Joke Weijers: “het enneagram in een notendop”. Ze noemt als kracht van het enneagram: persoonlijke differentiatie en zorg op maat zowel voor psychologische als voor spirituele groei. Het is een prachtig stuk gereedschap voor transformatie processen, waarin je kunt leren anderen in hun waarde te laten en hun persoonlijke groei en dus ook die van jezelf, te stimuleren.

Foto

Ouders kunnen via het enneagram constructiever met hun kinderen leren omgaan, leerkrachten met hun scholieren, managers met hun teamleden, gezinsleden met elkaar, psychotherapeuten met hun cliënten.

Kortom, begin het jaar goed en draag bij aan de broodnodige transformatie waar we allemaal aan toe zijn.

Op zaterdag 11 jan 2014 komen we van 10-13 uur weer bijeen in het cultuurhuis op de Sittarderweg 145 te Heerlen.

De ochtend bestaat uit voordrachten, meditaties en groepswerk.

De kosten zijn 20 €. Achter het cultuurhuis is gratis parkeerruimte.

Koffie en thee zijn te koop in het cultuurhuis.
Neem eventueel een lunchpakketje mee.

Literatuur:
Claudio Naranjo. Je persoonlijkheid verklaard
Helen Palmer. Het enneagram in bedrijf en organisatie
A. Almaas. Negen facetten van eenheid.
Joke Weijers. Het enneagram in een notendop

Spiritualiteit, intuĂŻtie & denken

Zaterdag 21 december 2013, 10-13 uur, Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145.

Kerst en de geboorte van ons innerlijk licht

Spiritualiteit, intuĂŻtie en denken hoeven elkaar niet te bijten en kunnen elkaar zelfs bevruchten. Maar hoe?

Zij die rationeel denken, weten vaak niet goed om te gaan met krachtige intuĂŻtieve of affectieve impulsen. De doorsnee ratio biedt nogal eens te weinig ruimte aan invoelende, empathische vermogens.

Sommige gevoelsmensen wantrouwen juist weer een technisch, rationele wijze van denken en blijven steken in hun gevoel.

Beide varen ze op een onvolledig en onzuiver kompas. Er bestaan wegen van integratie en synthese die leiden tot een wijzere koers. Deze koers willen wij graag met jullie uitstippelen.

Allereerst hebben wij Lilian Ferru gevraagd om als reisgids te fungeren vanuit het land van het Heerlense spiritueel cafĂ©, dat ze inmiddels al weer meer dan tien jaar succesvol bestiert. Ze zal haar ervaringen rondom spiritualiteit, intuĂŻtie en denken met ons delen van 10 – 10.45 u.

Daarna gaat Will op speelse en lichtvoetige wijze werken met inzichten van enkele schrijvers en filosofen die ons inziens goede richtingwijzers kunnen zijn. Als je wilt inlezen (of op internet zou willen voorproeven) volgen hier enkele suggesties: Carl Jaspers: von der Wahrheit, Natalie Knapp: KompaĂź neues Denken, Martin Heidegger: Wass heiĂźt Denken, Edward de Bono: Zes denkende hoofddeksels, Nisargadatta Maharaj: I am that, Aldous Huxley: Perennial Philosophy.

Zoals altijd bestaat onze bijeenkomst uit korte voordrachten, dialogen, individuele en groepsoefeningen, die voor elke geïnteresseerde leek goed te volgen zijn. Op deze manier kan van onder de commerciële overkill, het oorspronkelijke idee van kerst opnieuw te voorschijn komen namelijk: het opvlammen van het innerlijk licht, gesymboliseerd door de winterzonnewende.

We komen weer bijeen in het Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, van 10 tot 13 uur. Achter het cultuurhuis is gratis parkeer ruimte. In het cultuurhuis zijn koffie en thee te koop. Neem een lunchpakketje mee en schrijfmateriaal voor aantekeningen. De entree prijs is € 20, maar voor studenten en minder draagkrachtigen de helft van dat bedrag.

Tot ziens op 21 december, de donkerste dag van het jaar, waarna het elke dag 2 minuten lichter wordt op weg naar de langste dag.

Will Heutz

Strategieën van de persoonlijkheid

Beste mede filosofen.

Zaterdag 19 oktober is onze volgende bijeenkomst gepland. Sorry dat jullie er zo laat van horen maar Will is druk geweest met het organiseren en opstarten van de opleiding tot praktisch filosoof.

Het onderwerp voor zaterdag 19 okt is: strategieën van de persoonlijkheid.

We bespreken welke mechanismen tussen mensen, maar ook in mensen, blokkades en weerstanden kunnen veroorzaken. Hoe we verwachtingen op elkaar projecteren en in cynisme kunnen vervallen als aan die verwachtingen geen gehoor wordt gegeven. Hoe onze blokkades tot somberheid en depressie kunnen leiden en wat mogelijke wegen van bevrijding zijn.

Via introspectie proberen we duidelijk te krijgen hoe deze processen in ieder van ons plaats vinden en we proberen, werkend in groepjes, elkaar te tonen hoe we daarmee om proberen te gaan.

Neem weer pen en papier mee om een en ander uit te werken.

Datum: zaterdag 19 oktober 2013
Tijdstip: 10:00-13:00
Locatie: Cultuurhuis, Sittarderweg 145 Heerlen
Kosten: 20.-

Hartelijke groeten en tot ziens.

Will Heutz

PS: Achter het gebouw is gratis parkeergelegenheid. Neem eventueel een lunch pakketje mee. Koffie en thee zijn te koop in het cultuurhuis.

Schoonheid als kracht in het leven van alledag

Michel Huisman, kunstenaar, Will Heutz, filosoof zijn jullie reisgidsen in het land van schoonheid.

Een echte schoonheidservaring kan betoveren. Plotseling valt alle saaiheid weg en is magie aanwezig. Het schone kan een vernieuwende invloed en een zelf-transcenderend effect hebben. Via esthetische ervaringen kunnen , onder bepaalde omstandigheden, zelfs delen van onze ziel, die door het leven beschadigd zijn geraakt, weer geheeld worden. De invloed van schoonheid wordt in veel wijsheid-tradities bewust gebruikt. Over schoonheid als een WEG sprak reeds Socrates en met hem veel andere maatgevende mensen. Tegenwoordig wordt deze weg naar heelheid en innerlijke veredeling te zelden bewandeld. Schoonheid wordt steeds meer vernauwd tot estheticisme. Tijdens deze ochtend gaan we via de combinatie van lezing, oefeningen en dialoog op zoek naar schoonheid-ingrediënten in het leven van alledag, zodat deze WEG dagelijks verinnerlijkt kan worden.

De bijeenkomst vindt plaats in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen op zaterdag 21 september van 10-13 uur.

Deze bijeenkomst is tot 13 uur voor iedereen toegankelijk, maar omdat het ook de start is van de opleiding tot filosofisch therapeut in de traditie van de Philosophische Praxis, gaat voor de deelnemers aan die opleiding, de dag verder door tot 16 uur.

De kosten zijn 20€. Parkeren is gratis. In het verband met het aantal stoelen is het prettig als je je aanmeldt op jpvmdejong@gmail.com. Meer info is te vinden op www.wijsheidsscholing.nl

Zen en de kracht van intuitie…

Zen is in. Ik ben zen. Statements als deze hoor je vaak om je heen. Ik ben zen betekent zoiets als ik ben strak, ik ben cool.
In deze workshop gaan we kijken hoe zen-cool je eigenlijk bent. En wij gaan vanzelfsprekend een kijkje nemen in de echte ZEN, de geschiedenis, de stromingen en vooral de oefeningen. Voor ons is zen een van de allermooiste wegwijzers ooit ontwikkeld.
In Zen wordt het gewone denken pootje gelapt, waardoor de logische geest geen voedsel krijgt en het intellect
wordt stopgezet. Dan pas opent zich de kracht van intuĂŻtie. En zuivere intuĂŻtie stelt ons in staat een diepgaand inzicht in onszelf en onze omgeving te verwerven, onze keuzes op hun waarde te beoordelen. Deze vorm van intuĂŻtie is een scherpzinnige gids voor al het waardevolle in het dagelijks leven.
De oudere Einstein zei: “Het werkelijk waardevolle is intuïtie”. En dat gaan we op deze dag met elkaar ontdekken en oefenen. Korte voordrachten, oefeningen en groepswerk om, al dan niet, met elkaar ZEN te worden.

Wij verheugen ons erop jullie weer te zien tot dan, tot ZENs.

Datum: zaterdag 25 mei 2013
Tijdstip: 10:00-14:00
Locatie: Cultuurhuis, Sittarderweg 145 Heerlen
Kosten: 20.-

Je kunt je aanmelden bij Will.

PS: Neem eventueel een lunchpakketje mee, maar ook zeker pen en papier voor het maken van notities.
Laat even weten of je komt, in verband met het aantal stoelen

Revolutie…

Fromm’s liefhebben een kunst een kunde. Zoals Fromm zelf al aan geeft is liefde een kunde, een vaardigheid die geoefend moet worden en dat is precies wat we de komende bijeenkomst proberen te gaan doen. Je wordt niet zomaar een violist of een meester timmerman en ook niet zo maar een liefhebbend mens.

We gaan hard werken, zowel theoretisch als praktisch en nemen er ook meer tijd voor, zodat werken, tot werkelijkheid kan worden en liefde echt een kunde, een vaardigheid wordt die je leert beheersen. Onze cultuur verwaarloost het beoefenen van liefde en maakt dat we niet evolueren tot MENS. Daar is een innerlijke revolutie voor nodig, die we samen met vallen en opstaan gaan oefenen.

Liefde in actie…

Deel II : relationele aspecten van volwassen relaties.

Hoewel we aan het mysterie van de liefde niets willen afdoen, integendeel, gaan we in deze workshop met elkaar wegen zoeken om wijzer met relaties in het algemeen om te gaan. We bespreken kostbare relaties met vrienden, buren, kinderen, collega’s, cliĂ«nten maar ook met je partner.

Wegaan de dialoogvorm oefenen en dat gaat het makkelijkst met je eigen partner. Je partner, maar ook iemand anders waarmee je de relatie wil uitdiepen is van harte welkom.

We gaan oefenen en werken met de verschillende aspecten van liefde: eros, pure passie en hartstocht, philia, vriendschap, genegenheid, tederheid en agape, medeleven, compassie. We bewandelen de weg van liefde voor je zelf, naar de liefde voor de ander, van belanghebbende liefde, naar belangeloze liefde van begeerte naar welwillendheid naar liefdadigheid oftewel van eros naar philia en soms naar agape.

We baseren ons op “das dialogische Prinzip” van Buber, op “liefhebben een kunst een kunde” van Erich Fromm,
op “liefde zonder leed” van Walter Riso en op “verslaving aan de liefde” van Stanton Peele.

Ella van Putten en Jurgen Sistermans zullen ons assisteren bij het specifieke partnergedeelte. Ze zijn geschoold in het
dialogisch werken met relaties volgen de inzichten van Nand Cuvelier.

In relatie zijn met…

Op twee zaterdagen komen aan bod in deel I: relationele aspecten van het omgaan met nieuwe tijd kinderen en in deel II : relationele aspecten van volwassen relaties.

In het eerste deel onderzoeken we de zin en onzin van het concept indigo kinderen. Wat zou je doen als je kind op allerlei intelligentieschalen hoger scoort dan jezelf? Wat zou je doen als je kind gevoeliger en moreel hoogstaander is dan jij als ouder, leraar of begeleider?
Zijn de zogenaamde indigo kinderen dit? Kunnen we een educatieve grondhouding ontwikkelen, zodat we kinderen tot maximale ontplooiing  kunnen brengen? Wat is dat maximale ontplooiing?

We laten ons inspireren door de inzichten van Martin Buber, de dialogische filosoof bij uitstek en Krishnamurti, die zich afzette tegen het normale onderwijs, maar toch scholen opstartte.

Literastuur: De indigo kinderen van Lee Carroll & Jan Tober, Indigo kinderen als geschenk en uitdaging van Carolina Hehenkamp. Das dialogische
Prinzip van Buber. Star children van Georg Kühlewind. Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen van Henning Köhler. Krishnamurti: brieven aan scholen.

Chi in de sport en de krijgskunst

De binnenkant van krijgskunst: Chi, een oeroude kracht, wordt door de moderne sportwetenschap herontdekt als Chi running, Chi golf, Chi tennis etc. Wat Chi is en hoe deze kracht geactiveerd kan worden is de rode draad in dit seminar.

De filosofie van TaoĂŻsme en Zen Boeddhisme dient als basis en vandaar uit worden andere technieken uit de sport- psychologie theoretisch en praktisch behandeld, technieken als mentale en emotionele training, visualisaties, meditatie, acupunctuur, zelfhypnose.

Deze workshop wordt gegeven door drie ervaren docenten/ coaches: Loe Hoyer, voormalig bondscoach, Wu Shu, Tai Chi en kickboksleraar, Will Heutz, filosoof, Chi Kung leraar, en psychotherapeut. Meer informatie over Loe Hoyer vind je op www.loehoyer.nl.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen uit de wereld van de krijgskunst en andere wedstrijdsporters, maar is ook geschikt voor iedereen die de kwaliteit van prestaties wil verbeteren bijvoorbeeld op studie of werkgebied.

De verborgen boodschap in de Zauberflöte van Mozart

Veel mensen hebben wel eens ervaren dat ze zich aan zee, onder een sterrenhemel, in de natuur ineens enorm verbonden voelden met alles om hen heen, of dat ze na forse inspanningen een heerlijke lichtheid in zich op voelden komen. Tijdens dit soort topervaringen zijn ze in contact geweest met het transpersoonlijke Zelf.
De Zauberflöte is een opera van Mozart, die de inwijding van de ziel uitbeeldt met behulp van alchemistische symbolen. De opera vertelt op verhulde wijze, de inwijdingen die naar het transpersoonlijke Zelf voeren. De gouden draad van het verhaal is de zoektocht naar de steen der wijzen, die sommige mensen uit onze tijd alleen kennen uit de belevenissen van Harry Potter, maar in feite een zoektocht is van alle tijden.

Voorkennis van de Zauberflöte is niet nodig. We zullen proberen de leek en de kenner te verleiden, ontvankelijk te worden voor de diepere lagen van het verhaal en de muziek.
De alchemistische symboliek wordt uitgelegd met behulp van de boeken van Karl Weinfurter en Tjeu van de Berk. We zullen pogen je in contact te brengen met de gouden draad in jezelf.

De wijsheid van het lichaam.

Hoe kun je in harmonie leven met lichaam, ziel en geest? De intelligentie van het lichaam vertelt ons waarheden van het hart, waar we echter niet altijd naar luisteren. Iedere afsnoering in het lichaam kan ons bewust maken van zaken die we niet voldoende onder ogen willen zien.

Ieder fijn gevoel in het lichaam kan ons van bevrijding bewust maken, waardoor je weet dat je goed bezig bent.

Op een speelse manier gaan we op zoek naar onze bevrijdingservaringen, emotionele hangups, verslavingen en dwangmatigheden.
Ze melden zich diep in je buik, borst, keel, spieren en organen. We gaan oefeningen doen om de aandacht naar binnen te richten,
naar het hart van de ziel. Dat is ook de titel van het boek, dat we als uitgangspunt gebruiken: Het hart van de ziel van Gary Zukav.

Het wordt een creatieve ochtend met veel praktische oefeningen, die je kunnen leren met hart en ziel en intelligentie te leven.
Yogamatjes zijn aanwezig. Doe gemakkelijke kleding aan en neem twee kussens mee, zodat je goed relaxed kunt liggen.

Eros x Logos = Sophos

Eros, als God der liefde, verwijst naar liefde in de ruimste betekenis. Eros manifesteert zich in oneindig veel begeerten en verlangens: van het basisinstinct tot voortplanting en zelfbehoud naar fijnzinnige en verheven aspiraties en inzichten. Bij Plato bijvoorbeeld als kracht om te streven naar het ware, schone en goede.

Eros is te karakteriseren door begrippen als kracht, vuur, warmte, liefde, Ă©lan vital, het Dionysische.

Logos is een ander universeel begrip, dat verwijst naar de immanente goddelijke rede. Of je nu gelovig bent of niet, praktisch ieder mens zal een intelligente kracht achter alles ervaren. Alles is ervan doortrokken. Op zijn best is het: bewustzijn van geest of God of Tao of hoe je dit niet te vertalen begrip ook mag aanduiden.

Logos is te karakteriseren als licht, rede, orde, harmonie, schoonheid, het Apollinische.

In deze bijeenkomst gaan we ons niet vereenzelvigen met Ă©Ă©n aspect, want dat gaat ten koste van het andere en brengt uit balans. We gaan Eros en Logos in onszelf uit dagen en een creatieve spanning tussen Eros en Logos oproepen, waardoor het tot een dialectische uitwisseling en wederzijdse aanmoediging komt, met als resultaat: Sophos, de wijsheid.

Deze bijeenkomst zal nog meer dan voorheen een appel doen op zelfwerkzaamheid. Neem een schetsboek en kleurpotloden mee. Daarnaast zijn er weer voordrachten, meditaties en onderlinge uitwisseling.

Geboren worden, sterven, ziel en geest.

Waar waren we voor onze geboorte, waar gaan we naar toe na onze dood, wat is precies de ziel en wat precies de geest? Vragen die iedereen zich wel eens gesteld heeft, maar waar je niet zo maar een twee drie een antwoord op vindt.

Ze vormen het onderwerp van onze volgende bijeenkomst en kunnen mogelijk bijdragen tot een dieper inzicht in de symboliek van kerstmis. Sterven, stervensbegeleiding en euthanasie worden besproken.

Aan bod komen auteurs als Plato, Thomas van Aquino, Bô Yin Râ, Jakob Lorber, Emanuel Swedenborgh, Raymond Moody, Elisabeth Kübler Ross, Pim van Lommel en Hub Crüts.

Aangezien dood gaan ons aller lot is, kan het voor veel mensen een interessante dag worden. Sterven is iets waar je je op kunt voorbereiden, namelijk met een leven vol levenskunst.

We zullen onze eigen praktijkervaringen door de lezingen heen vlechten en gaan weer in kleine groepjes op zoek naar ieders eigen bel

Gevaren bij spirituele processen

Contacten met aspecten van het Zelf zijn buitengewoon zinvol en waardevol. Het Zelf is de bron van creativiteit, inspiratie en liefde en wordt ons onthuld tijdens transpersoonlijke topervaringen.

Dezelfde topervaringen kunnen echter ook zeer ontregelend in ons doorwerken en helaas doen zich maar al te vaak vervormingen, verdraaiingen en blokkeringen voor. Het is nuttig deze te kennen, zodat ze gesignaleerd kunnen worden wanneer ze zich voordoen.

In onze bijeenkomst gaan we ons bezighouden met de prachtige mogelijkheden van zelfrealisatie en vooral ook met de gevaren ervan. Waanzin en wijsheid zijn immers van oudsher sterk aan elkaar verwant. Juist in deze tijd leidt de snelheid van informatie tot een verwarrende mix van esoterische kennis en gevaarlijke flauwe kul. Daarom vinden we het van belang juist nu deze workshop te geven.

De voordracht wordt zoals gebruikelijk ondersteund door meditatieoefeningen en afgesloten met een interactief gedeelte.

Godinnen

Grieks-Romeinse goden en godinnen symboliseren gebeurtenissen zowel in de buitenwereld als in de binnenwereld. Geboren worden en sterven, wisselen van seizoenen, oorlog en vrede, angsten en obsessies, seks en procreatie, trouw en ontrouw, liefde en wraak zijn factoren, waarmee iedereen op aarde te maken krijgt.

De Griekse cultuur verpakte ze vaak in mythologische verhalen en de Romeinen namen dat van hen over. Niet dat de Grieken zulke verhalen als mythen beleefden. Nee, zij geloofden in het werkelijkheidsgehalte ervan.

In een tijd waarin de kindersterfte minstens 50% was, ziekten vaak onbehandelbaar waren en natuurverschijnselen onverklaarbaar, waren mythen een manier om grip te krijgen op de werkelijkheid.

Het is een workshop waarin de deelnemers contact gaan leggen met vrouwelijke krachten, archetypen gesymboliseerd door Grieks / Romeinse en matriarchale godinnen.

In elke vrouw (en man) schuilen mythologische en archetypische mogelijkheden, zoals de schepper en vernietiger Lilith of Kali, de strateeg Pallas Athena, de stil krachtige Vesta, de doorzetter Artemis, de toegewijde Hera, de flexibele Persephone, de zorgzame Demeter en de creatieve Aphrodite.

Hermann Hesse bezien vanuit huidige inzichten

Je hebt een lichaam, ziel en geest. Of je het leuk vindt of niet, je zult het ermee moeten doen om je lessen te leren. Ook jij bent ingeschreven in een full time informele wijsheidsschool met de naam “het echte leven”. Elke dag en nacht worden je lessen gepresenteerd. Groeien is proefondervindelijk experimenteren in de werkplaats van het levenslaboratorium. “Mislukte” experimenten zijn net zo belangrijk als “geslaagde”. Lessen worden je zo lang op verschillende manieren gepresenteerd tot je ze geleerd hebt en vervolgens begin je aan de volgende les. Wat je van je leven maakt bepaal je, voor een belangrijk gedeelte, zelf. Je hebt nu in je wat je nu nodig hebt. Of en hoe je het nu gebruikt, bepaal jezelf. Of je nu denkt dat het lukt of mislukt, in beide gevallen zul je gelijk krijgen.

Dit uitgangspunt is onze basis voor de volgende workshop. Tijdens deze workshop presenteren we enkele inzichten uit nieuwe wetenschappen: epigenetica, quantum mechanica, celbiologie, die we verbinden met het oevre van Hermann Hesse. Bijna elk van zijn boeken is een zielebiografie. Zijn wijsheid is voor ons allemaal nog steeds een inspiratiebron. Je zou een van zijn boeken alvast kunnen lezen, bijvoorbeeld: Siddharta, Demian, Narziss en Goldmund of Het Kralenspel..

Jiddu Krishnamurti, Eckhart Tolle, Llewellyn Vaughan-Lee

3 wijsheidsleraren die elk een ander aspect van bewust-zijn vertegenwoordigen: Krishnamurti de radicale chirurg, Tolle de stille kracht, Vaughan-Lee de realistische licht-liefdeskracht.

We gaan deze wijsheidsbenaderingen toegankelijk maken met behulp van de PRI, past reality integration van Ingeborg Bosch,

Zoals altijd is onze benadering een combinatie van korte impuls voordrachten, meditatie oefeningen en interactief werken in kleine groepjes.

PRI en opvoeden

Opvoeden is het voeden van jezelf, elkaar en je (klein)kinderen met realistische levenskunst, terwijl opvoeden te vaak de bijklank heeft gekregen van corrigeren.

PRI staat voor past reality integration en is een bewustwordingsmethode met een duidelijke structuur. Het is een mooi instrument voor het ontwikkelen van praktische levenswijsheid, vandaar dat het goed past bij onze wijsheid scholing.

We vragen in deze workshop de bereidheid om een helder inzicht te verwerven in je eigen (on)mogelijkheden en weerstanden. Groei is onvermijdelijk verbonden met groeipijn, maar groeipijn is wel de mest voor onze bloei. Zo leer je nog meer je leven zelf te leven in plaats van geleefd te worden.

PRI is geen psycho-analytische methode, die je alsmaar in het verleden laat wroeten, maar werkt met concrete situaties uit het hier en nu. Dat kan zelfs leiden tot een eenheidservaring.

De workshop is geschikt voor iedereen die in zijn werk met opvoeden van doen heeft, maar ook voor alle vaders, moeders, opa’s en oma’s, die hun eigen potentieel en dat van hun (klein)kinderen willen verwezenlijken. Ook jongeren die hun ouders willen heropvoeden, kunnen van de workshop wat opsteken.

We bekijken een DVD van een lezing van Ingeborg Bosch aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, scoren onze eigen ontwikkelingsmogelijkheden en gaan hiermee aan de slag in kleine groepjes.

Schoonheid als kracht

Wie zou er zonder schoonheid willen leven? Schoonheid begenadigt ons met vreugde, vervult ons met passie en kan ons bestaan lichter, ver-lichter maken.

Voor ons innerlijk leven kan schoonheidservaring van grote betekenis zijn.  Zodra we ons door schoonheid laten aanraken, kunnen we momenten van pure psychische en spirituele gezondheid beleven door een mens, een landschap, muziek, de sfeer in een ruimte, een dans.

Tijdens deze bijeenkomst willen we diverse schoonheidservaringen toegankelijk maken en proberen ze  diep te verankeren zodat je schoonheid telkens weer als innerlijk kompas kunt gebruiken.

Voor de workshop is het nodig dat je een schrift en pen bij je hebt.

TaoĂŻsme in de praktijk

De inhoud van deze bijeenkomst is een existentieel appel op innerlijke groei bedoeld voor mensen die al langer op weg zijn.  Deze ochtend gaat over de zoektocht naar de innerlijke diamant waarbij het Taoïsme als kompas dient.

TaoĂŻstische inzichten worden als instrument aangeboden, zodat iedereen ze in het eigen bestaan kan inbouwen.

Het wijsheidsboek: de I Ching komt uitgebreid ter sprake.

Will geeft oefeningen die de innerlijke diamant, bekend uit diverse filosofische/spirituele stromingen, toegankelijk maakt. Deze oefeningen worden geadstrueerd met voorbeelden van maatgevende mensen die op aarde hebben rondgelopen of nog rondlopen en waarvan filmbeelden worden getoond.

Wordt wie je bent

Deze bijeenkomst heeft als motto: word wie je bent! Op lichte en frisse wijze wordt dit Jung/Nietzsche motief aan de hand van korte lezingen, een film en werkgroepen toegankelijk gemaakt.  Deze dag zal gaan over de ontmoeting met het authentieke zelf.

De meeste mensen hebben die ontmoeting ooit gehad, maar zijn ervan afgedwaald, in de drukte van alledag sneeuwt het diepe zelf gemakkelijk onder. In de lezingen en werkgroepen zal gepoogd worden, de herinnering aan het diepe zelf wakker te maken. Zoals altijd bestaat de vorm van de werkgroep uit korte voordrachten, meditaties en een interactief gedeelte.

Wordt wat je zou kunnen worden

In deze bijeenkomst krijgt je eigen levensloop geconcentreerde aandacht.

Het wordt beslist een avontuurlijke reis met andere inzichten en doorzichten in je biografie. Hierdoor opent zich tevens de mogelijkheid van een (nog)  zinvoller levensontwerp. De moderne mens is nooit volledig uitgerijpt, nooit af. Hij ontwikkelt zich onafgebroken door  z’n hele levensgeschiedenis heen naar zijn bestemming, de toekomst die hem toe-komt.

Je kunt niet alleen kijken waar dingen – op een kruispunt in je leven – vandaan komen (dat doen allerlei psychotherapieĂ«n) maar je kunt ook kijken waar het LEVEN naar toe wil. Het alledaagse ik wil nogal eens wat anders dan de wezenskern. Wat leren keerpunten, beslissingsmomenten en levenwissels ons?  In overgangssituaties manifesteert zich vaak iets van datgene wat uit de diepte tevoorschijn wil komen. Dan verschijnt de rode draad in het leven, soms zelfs de gouden draad. Je kent waarschijnlijk wel enige rode draden in je leven, maar daaronder kan een geestelijke draad verstopt zijn. In deze sessie gaan we daar samen naar op zoek.

Neem pen en papier mee, zodat je eigen aantekeningen kunt vast leggen. We verankeren inzichten weer met meditaties en onderlinge uitwisseling.

In het tweede deel van de ochtend gaan we kijken naar onze meest pittige overgangssituatie: het levenseinde. Wat is je eigen visie daarop? Wat zeggen oude wijsheidstradities over lichaam, ziel, geest en hiernamaals, maar ook: welke inzichten komen voort uit bijna-dood-ervaringen, die dank zij reanimatietechnieken frequenter op treden? Welke kansen biedt de laatste crisis die we in ons leven moeten doormaken?