Symposia

Sophocratisch Symposium Vrijdag 22 September 2023

Pedagogisch-mystagogische impulsen

Vrijdag 22 september

10.00u        Gastheer Will Heutz; welkom en inleiding

10.30u        drs Bert Schroën; een nieuwe pedagogie: ’t Martin Buber.

11.30u         prof.dr. Pieter Lemmens; Ayahuasca als kostbaar ingrediënt

                     voor filosofische therapie en entheogene wevolution.

12.30u        lunchpauze. Neem aub eigen lunchpakketje mee!

13.00u       prof. dr. dr. Laurens Landeweerd; Panpsychisme.

!4-16u       prof. Ran Lahav en Karin Fechner, Deep Philosophy, workshop

De impulsvoordrachten zijn interactief, dialoog is zeer welkom.

Omdat deze bijeenkomst een intiem ontmoetingskarakter heeft zijn er een beperkt aantal plekken. Dus even aanmelden s.v.p.

Kosten: bijdrage naar draagvermogen. Tussen 30-60 euro

Er is ook muziek en voor liefhebbers een rapé-cirkel.


Symposium 2020

Will: https://youtu.be/zOK0o7RkFXk
Will2: https://youtu.be/sWoIm4vy-9c
Peter: https://youtu.be/Jrz66DrNtkk

Bert: https://youtu.be/_NYaX2As3gk

Symposium 2019

“Normaal” zijn is een ziekte!

“Normaal” zijn is een ziekte!

Wij(s)heidsstrategieën als antwoord

Uitgangspunt

Picture

Het uitgangspunt van dit symposium is het inzicht, dat het normale menselijke zijn een vervorming is van onze stralende innerlijke mogelijkheid, werkelijk Mens te worden.

Internationaal gerenommeerde praktiserend filosofen, transculturele wetenschappers en practici willen u deelgenoot maken van hun (r)evolutionair antwoord: meer Zijn in plaats van Schijn, meer Leven in plaats van Geleefd Worden, meer Bewustzijn en meer Werkelijkheid.

Dit symposium dragen we op aan alle ‘kinderen’ opdat zij, ondanks alles, het geloof in zichzelf, hun medemensen en een betere wereld niet verliezen.

Praktiserend filosofen

Picture

Praktiserend filosofen halen de filosofie uit haar ivoren toren en brengen haar naar de marktplaats van het gewone leven.

Filosofische praxis is een alternatief voor psychotherapie en coaching.
Dit symposium is een samenwerkingsproject van de Martin Buber Academy (MBA), die Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGGP) en wijsheidsscholing.De voertalen zijn Engels, Duits en Nederlands.

Het symposium luidt het begin in van een tweejarige basisopleiding tot praktiserend filosoof die 23 september 2017 start.

​​Spreeksters en sprekers​

Picture

Dr. Gerd B. Achenbach, grondlegger van filosofische praxis wereldwijd, geeft op vrijdag 8 september de openingsvoordracht van 19.00 tot 20.30 u.

​Daarna volgen korte inleidingen (tien minuten) van de spreeksters en sprekers die uitleggen wat ze op zaterdag 9 september in hun interactieve, dialogische workshops behandelen.

Maria Campo Pizarro (Colombia)
Drs. Naomi van Damme, psycholoog
Drs. Leon de Haas, co-president IGGP.
Prof. Will Heutz. Wijsheidsscholing MBA
Prof. prof. dr. dr. Werner Janssen MBA
Jeffrey Koot, filosofisch hypnotherapeut
Prof. Ran Lahav (USA en Israël)
​Joris de Lange, vrijmetselarij
Prof. Anders Lindseth (Noorwegen)
Svenja Lüdeman, co-presidente IGGP (Zwitserland)
Arturo Mena ( Amazone filosofie, Peru)
Wilmer Muñoz Campos (sjamaan, Peru)
Dr. Kim van Oorsouw, neuropsychologe, onderzoekster Ayahuasca.
​Dr Donata Romizi (Italië)
Iris Smeets, Tantrica

Motivatie Symposium

Ons symposium staat in het teken van humanisering van onze beschaving. Duizenden jaren lang hebben mensen geschaafd aan onze beschaving. En als wij voor Nederland mogen spreken heeft deze samenwerking, dit met vallen en opstaan samen pogen, met verenigde inspanningen er wat moois van te maken, nogal wat opgeleverd.

Op politiek, sociaal en geneeskundig terrein is er veel bereikt waar we trots op kunnen zijn. Als we naar onze eigen wordingsgeschiedenis en groei kijken, hebben we op veel gebieden goed gewerkt: geen kinderarbeid meer, vrouwenemancipatie, sociale ‘gelijkwaardigheid’, vrij toegankelijk onderwijs, goede gezondheidszorg om maar iets te noemen.

Het is krachtig om elke dag even stil te staan bij datgene waar je echt dankbaar voor kunt zijn en hopelijk ook bent. Toch zal je al snel minderbedeelden om je heen zien. In eigen land als je kijkt naar mensen die op enigerlei wijze gehandicapt zijn. Naar mensen die misschien minder gevoelig, verstandig, ontwikkeld, slim, handig, spiritueel zijn en minder bekwaam dan jijzelf.

Het is ook krachtig als je, zoals wij bijvoorbeeld met dit symposium beogen, je beschaving probeert te vermenselijken, poogt uit te gaan van datgene wat generaties voor ons bereikt hebben, om dan vervolgens je schouders te zetten onder verbetering. Dan valt er, aan de verworvenheden waar we trots op kunnen zijn, nog heeeeel veel te verbeteren.

Onze normaliteit, ons ‘normaal’ zijn is ziek. En om een ziekte te helen moet je eerst een juiste diagnose stellen. Dat zullen wij proberen te doen.

Vanuit onze werkplek kijken we uit over onze prachtige vijver. De ochtendzon schijnt op het water. De wind zorgt voor rimpelingen op het wateroppervlak die je via de zonnestralen weerspiegeld ziet in het heerlijke lentegroen van al de bomen rondom. Een ijsvogeltje ving zojuist een zilverkleurig visje, dat hij nu in zijn snavel heeft en op de rand van de roeiboot doodslaat. Hij doet dit twee keer en slikt het visje dan door. Een ietwat rauw maar eerlijk ontbijt. Enkele nijlganzen komen in onze richting gezwommen. In de vijver zitten veel prachtige vissen.

Stel nu dat wij in het water een vergif strooien. Een vergif dat zo gedoseerd is dat geen vis eraan sterft maar waarvan ze wel allemaal op hun huid gezwellen krijgen. Dat ze die gezwellen vervolgens genetisch gaan doorgeven aan hun nakomelingen. Na een bepaalde tijd zal elke vis het normaal vinden dat vissen gezwellen hebben. Misschien krijgen sommige gezwellen zelfs iets meer ‘status’ dan andere, maar gezwellen horen bij een vis, zo zal elke vis zien en ‘denken’. Wat gebeurt er nu als we uit een andere, niet vergiftigde vijver enkele echt gezonde vissen in deze vijver overplaatsen? De inheemse vissen zullen hen apart vinden en abnormaal.

In onze menselijke culturen gebeurt hetzelfde. We hebben juist de gezonde Mensen veroordeeld. Socrates en Seneca kregen de gifbeker, Christus het kruis.  Confucius werd gemarginaliseerd c.q. buitenspel gezet. Veel gezonde Mensen werden vermoord door een of andere inquisitie. Mandela werd vastgezet, Gandhi en Maarten Luther King vermoord. Omdat we uiterlijk nogal een goed leven hebben, de gezwelvissen uit de vijver leven ook prima en lang, zien we de ziekte die ons infecteert niet zo goed en staan we er weinig bij stil. Want je moet toch door met je leven, geld verdienen er goed uitzien, carrière maken op jacht zijn naar van alles en nog wat in onze prestatie-consumptie samenleving waar egoïsme en materialisme deelsymptomen zijn van ons gestreste “normaal’ zijn, onze genormaliseerdheid.

Enkele cijfers uit Nederland. Ruim een miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva en dit cijfer stijgt. 18000 jongeren gebruiken antidepressiva en dit cijfer stijgt. Per dag plegen 5 mensen zelfmoord. 1,6 miljoen Nederlanders gebruiken slaapmedicatie en dit cijfer stijgt. Er zijn 2 miljoen geregistreerde verslaafden en dit cijfer stijgt. Per week sterft een kind in Nederland aan kindermishandeling. In 2015 pleegden 130 jongeren zelfmoord en dit cijfer stijgt. Per jaar worden er tussen de 120.000 en 350.000 duizend kinderen mishandeld: lichamelijk, emotioneel en/of mentaal. Per week worden ongeveer 192 vrouwen verkracht, één op de 5 jonge vrouwen! Verder is het ‘normaal’ dat burn-out klachten bij volwassenen optreden maar in toenemende mate ook bij jongeren EN kinderen.

Mondiale cijfers over ‘normaal’ gedrag maken zo mogelijk nog meer indruk, mede omdat het deshumaniserende grover is. Bij ons moet je niet via de mooiere voordeur maar door de achterdeur binnen komen, om te ervaren dat de ontwikkelingshulp die wij nodig hebben van een iets andere aard is dan in de tweede en derdewereldlanden.

Zo denken wij in de rust en stilte van onze praktijkruimtes na over de ‘normale’ mens, met zijn ‘normale ‘gedrag en zijn ‘normale’ zijn. Een zijn dat meer en meer schijn lijkt te zijn. Normaliteit en geestelijke, emotionele en mentale volwassen gezondheid lijken niet met elkaar in overeenstemming te zijn.

We zien lichamen die door overspanning op vele gebieden ziek zijn geworden (de psychosomatische geneeskunde verdient volgens ons een enorme uitbreiding.) We zien dat mensen steeds meer instrumentele relaties hebben, in plaats van vrienden, want zo kunnen ze ‘er komen’, hoger op de een of andere sociale ladder, er beter aan toe. Maar wat als de ladder tegen de verkeerde muur staat? De muur van Schijn in plaats van Zijn?

We zien dat er een ‘verborgen’ meester-slaaf verhouding bestaat binnen veel arbeidsrelaties. We zien een vorm van psychologisch sadomasochisme als basis van veel ‘liefdes’-relaties en we zien ‘moreel’ schreeuwen en veroordelen in plaats van verdieping en humaan-ethische verinnerlijking van menselijke schoonheid, zoals, onder andere, de universele verklaring van de rechten van de mens beoogt.

Veel instanties en goedbedoelde initiatieven in onze samenleving zijn ontoereikend, soms zelfs (onbewust?) ziektebestendigend.  Wetenschap zou in dienst moeten staan van de mens, maar heeft zich opgesplitst in regulier en alternatief en sluit elkaar vaak uit.

Omdat men inziet dat het slim is om van andere benaderingen te leren probeert men langzamerhand wel tot samenwerking te komen, met begrippen als inter- en multidisciplinariteit of met benamingen als holistisch.

Ons symposium beoogt een podium te zijn waar verschillende culturen een dialogisch- transdisciplinaire beweging maken naar dienstbaarheid aan de zo noodzakelijke verdieping van humaniteit. Hierbij kan een denken behulpzaam zijn dat ruimer en dieper is dan het technocratisch en wetenschappelijk denken. Denken over het denken is een van de krachten van wijsgerige tradities die ons hierbij kunnen helpen.

Een verwonderend en diep eerbiedig levend en dankend denken (met dank aan Goethe en Heidegger) zal ons hierbij ten dienste staan.

Min of meer toevallig komt het op ons pad dat er de volgende invalshoeken c.q. bewegingen in het land zijn en aan het symposium kunnen deelnemen:

  • Uit de Europese traditie de Martin Buber Academy for Youth and Dialogue vertegenwoordigd door: Werner Jansen en Will Heutz.
  • De Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis door Svenja lüdemann en Leon de Haas.
  • Wijsheidsscholing door Will Heutz.
  • Yoga, chi kung en vooral praktische amazonefilosofie via ayahuasca door Maria Campo ondersteund door Naomi van Damme en Kim van Oorsouw en twee Peruaanse sjamanen.
  • De “Koninklijke kunst” van de vrijmetselarij door Joris de Lange.
  • Companionship door Ran Lahav.
  • Hypnofilosofie door Jeffrey Koot.
  • Wijsgerige praktische Tantra door Iris Smeets.
  • en mogelijk twee andere benaderingen die toegezegd hebben erbij te willen zijn maar nog niet definitief bevestigd hebben.

Wij verheugen ons erop om samen met u twee prachtig-wijsgerige dagen vorm te geven.

Minisymposium: live your life

Waarachtigheid in actie. (niets meer & niets minder)

Een prachtig klein symposium waar 11 internationaal gerenommeerde praktiserend filosofen op “waarachtige” wijze acte de présence geven.
Ieder van hen zal in een pitsch-talk van 11 min het beste uit hun privé leven en uit hun professionele leven met betrekking tot levenskunst aan u voorstellen.
Daarna kan er een dialogische interactie plaats vinden. Dit alles onder het genot van een drankje in het gezellige theatercafé van het Cultuurhuis in Heerlen.

Praktiserend filosofen halen de filosofie uit haar ivoren toren en brengen haar naar de marktplaats van het gewone leven.
Ze veredelen praktische menswetenschappen zoals psychotherapie en coaching, zowel klassiek als alternatief.
De voertaal is eenvoudig Engels en er is ook een tolk aanwezig.
Op deze dag kunt u ook informatie krijgen over onze twee-jarige opleiding tot praktiserend filosoof, die in sept 2015 start.

Door wie?
Spreeksters en sprekers zijn:

Dr. Heidemari Bennent-Vahle (België);
Mira Weinrich (Duitsland );
Dr. Laura Candiotto (Italië);
Svenja Ludeman (Frankrijk);
Laura Capogna (Italië);
Prof. Dr. Anders Lindseth (Noorwegen);
Prof. Ran Lahav (Israël, V.S.);
Leon de Haas;
Will Heutz;
Jeffrey Koot (Nederland);
Detlef Staude (Zwitzerland).

Het geheel wordt muzikaal omlijst door:
Noëlle en Ryanne de Bie.
Er vindt een dans-performance plaats, genaamd live your life door:
Marika Meoli van het GOTRA ballet.

Wanneer?
Op zaterdag 25 april van 13.00 u tot 17.30 u.
Waar?
Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145.
Kosten?
Entree 20 €, parkeren is gratis.
Studenten en 65+ betalen op vertoon van pas 15 €.

SYMPOSIUM: HET SAP (de sophos ) VAN DE LIEFDE 20 juni, 10.30-16.00 u.

Sap, Saft en sophos (wijsheid) hebben dezelfde Indo-Germaanse wortel. Als iets goed in het sap zit, stroomt de energie. In bomen, bloemen en mensen. In een vaas bloemen draag je zorg voor voedzaam sap. Sappige liefde, warme Menselijkheid, liefdevolle verbinding. Dit symposium is bedoeld om ieders sappen te laten stromen zodat je nog beter in je vel gaat zitten. De livemuziek, de voordrachten en workshops over liefde, van Plato tot Tantra, van liefdevolle zelfzorg tot zorg voor elkaar, de gedichten, meditatie en vooral het samen ondergaan en ontvangen en delen, zal de diverse liefdessappen doen stromen. Dus kom naar onze mooie plek, eventueel met vrienden die jij dit ook gunt, om er samen een feest van te maken. Er zijn hapjes en drankjes.

De kosten zijn 40 euro. Je kunt je opgeven via jpvmdejong@gmail.com. Je krijgt dan een routebeschrijving toegestuurd en een lijst van sprekers en onderwerpen