Sjamanistische bijeenkomsten

Allereerst dit: datgene wat met de verzamelnaam sjamanisme aangeduid wordt is beslist geen godsdienst, want het heeft geen overgeorganiseerd priesterdom omdat het door de millennia heen flexibel is gebleven. Het is ten dele religie in de etymologische betekenis van het woord: verbinding. Verbinding met hemel én aarde, mens én natuur. Op die manier is religie begonnen voordat ze bevroor in dogma en verstarrende rituelen. Sjamanisme overleefde de gehele geschiedenis van de mensheid door omdat ze zich vloeiend kon aanpassen aan verschillende (sub)culturen. Onze eigen cultuur is hierop geen uitzondering. De soepelheid van toepassing als een spiritueel en therapeutisch methodologie geeft het grote mogelijkheden en maakt het relevant in onze levens. Sjamanen vervullen noden van onze gemeenschap waarin op geen andere manier in wordt voorzien. Ze hebben, als ze goed opgeleid zijn, toegang tot een  geoptimaliseerdere staat van bewustzijn, van waaruit ze Werkelijkheid geboren kunnen laten worden. Ze ‘vertalen’ het onuitsprekelijke in begrijpelijke taal waardoor de ervaring bij de ‘gast’ diep geankerd worden. Omdat ze medicijnvrouwen en/of medicijnmannen zijn hebben ze een vitale en dus vitaliserende rol, zeker ook in verstedelijkte samenlevingen. Veel mensen willen zinvolle betekenis aan hun leven geven en willen leren hoe ze contact kunnen maken met het Geheel. Veel moderne mensen zijn ook te gevoelig, intelligent, te goed opgeleid en moreel ontwikkeld om nog op oude systemen te vertrouwen. Sommige van hen vinden veel heil in sjamanistische ceremonies.

Wij werken met verschillende plantmedicijnen uit de Amazone in ceremoniële settings. Alle leden van ons team gaan regelmatig voor langere periodes naar de Amazone voor bijscholing. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Therapeutische bekwaamheid bij psychedelicatrajecten.
Steeds meer mensen vragen ons, vanuit een terechte bezorgdheid,
hoe ze een goede bekwaamheid van organisatoren kunnen
herkennen. Dit omdat zoveel mensen tegenwoordig in Nederland,
België en Duitsland ceremonies aanbieden en ze vermoeden dat
het op veel plekken ontbreekt aan degelijke vakkennis en kunde.
Ongeveer zoals in Inquitos, het Mekka van ayahuascatourisme in
Peru, waar veel prutsers zich sjamaan noemen en met hun
opgeblazen ego en geldzucht veel schade aanrichten. Om het kaf
van het koren te scheiden kun je naar enkele belangrijke zaken
kijken: 1. zijn de mensen goed opgeleid? Is er eerbied voor de
traditie? 2. Wordt het medicijn goed bereidt? 3. Is het
ondersteunende team in orde? 4. Is er een professioneel goede
nazorg mogelijk? En zeker niet onbelangrijk: 5. hoe is de
gesteldheid van jezelf of de deelnemer die je wilt doorverwijzen
om aan een ceremonie deel te nemen?

 1. Zijn de organisatoren goed opgeleid? Kun je hen met diepe
  intieme processen waar jij je mogelijk zelf niet bewust van
  bent écht vertrouwen? Intieme processen betreffen dan
  altijd de combinatie van mogelijk diepe vaak onderdrukte
  angsten, wanhoop, twijfel aan jezelf, stress, kortom kennis
  van psychopathologie, gecombineerd met de kracht van
  integere hoop die komt vanuit je diepste essentie, vanuit de
  kern van je wezen, vanuit het juiste vermoeden dat er veel
  meer mogelijk is om gelukkig en tevreden je leven zelf vorm
  te geven en vanuit dit nieuw ontdekte Zelf te gaan leven?
 2. Bij de bereiding van het medicijn moet de heler, de ‘kok’ die
  het medicijn kookt bijvoorbeeld de oeroude rituelen volgen
  en zelf onder andere een traditioneel ‘dieta’ volgen, de juiste
  Icaros in de juiste bereidingsfase zingen enzovoort.
 3. De sjamanen en het team moeten niet alleen goed opgeleid
  zijn in sjamanisme en klassieke en alternatieve
  menswetenschappelijke disciplines, ze moeten zeker ook in
  hun eigen persoonlijke leven goed ‘in-orde-zijn’. Wij kijken
  bijvoorbeeld naar hun dagelijks leven in de omgang met

vrienden en familie. Hoe werken hun problemen daarin
door. Iedereen heeft eigen zorgen en problemen maar vaak
ontbreekt het mensen die al te graag ceremonies begeleiden
aan oprechte motivatie om hun schaduw- en lichtwerk écht
te doen. En dan besmetten ze de ceremonies waaraan ze
deelnemen. Zeker in dit soort settings ( maar zelfs bij Rapė-
Cacao-en Kambo) waarin meer deuren geopend worden en
waar de deelnemers kwetsbaar zijn op niveau’s die ze zelf
niet direct waarnemen. En de schaduwkant van deze mensen
kan dan liggen op gebieden van sexualiteit en macht of hun
schaduw is dat ze denken en willen geloven dat ze met licht,
dus pseudolicht, verbonden zijn, Dit alles kan veel subtiele of
grovere schade aanbrengen bij de deelnemer.

 1. Bij entheogene medicijnen gaat het niet alleen om de
  kwaliteit van de ceremonie zelf maar vooral ook om de
  stapsgewijze integratie en synthese van datgene wat ont-
  dekt is tijdens de ceremonie. De organisator moet ofwel zelf
  over de nodige kennis en kunde beschikken, en dat heeft
  natuurlijk de voorkeur, of over een goed netwerk beschikken
  waar ze deelnemers naar doorverwijzen.
 2. Omdat de diverse entheogenen sterk psychoactief zijn moet
  jezelf op wacht staan of bij een intake verwachten dat de
  verstrekker van het medicijn op wacht staat en waarneemt
  of je intentie juist is, of het moment geschikt is en of het je
  medicijn niet als een quick-fix , dus als een illusie-oplossing,
  wilt nemen zoals er tegenwoordig veel pillen worden
  voorgeschreven die het symptoom onderdrukken. Zo kun je
  NIET met deze medicijnen omgaan. Onze maatschappij
  gelooft teveel in dit soort aanpak zoals bijvoorbeeld ook
  allerlei op zich uitstekende meditatie-yoga-chikung-positief-
  denken oplossingen als psychotechnologie gebruikt worden
  en daardoor het echte doel missen.
  Het echte doel is het dagelijks leven als oefening, als
  alchemistisch laboratorium om een beter en mooier Mens te
  worden. Dat is de avontuurlijke levensreis met moeilijkheden
  die prachtige mogelijkheden kunnen zijn.