Sjamanistische bijeenkomsten

Allereerst dit: datgene wat met de verzamelnaam sjamanisme aangeduid wordt is beslist geen godsdienst, want het heeft geen overgeorganiseerd priesterdom omdat het door de millennia heen flexibel is gebleven. Het is ten dele religie in de etymologische betekenis van het woord: verbinding. Verbinding met hemel én aarde, mens én natuur. Op die manier is religie begonnen voordat ze bevroor in dogma en verstarrende rituelen. Sjamanisme overleefde de gehele geschiedenis van de mensheid door omdat ze zich vloeiend kon aanpassen aan verschillende (sub)culturen. Onze eigen cultuur is hierop geen uitzondering. De soepelheid van toepassing als een spiritueel en therapeutisch methodologie geeft het grote mogelijkheden en maakt het relevant in onze levens. Sjamanen vervullen noden van onze gemeenschap waarin op geen andere manier in wordt voorzien. Ze hebben, als ze goed opgeleid zijn, toegang tot een  geoptimaliseerdere staat van bewustzijn, van waaruit ze Werkelijkheid geboren kunnen laten worden. Ze ‘vertalen’ het onuitsprekelijke in begrijpelijke taal waardoor de ervaring bij de ‘gast’ diep geankerd worden. Omdat ze medicijnvrouwen en/of medicijnmannen zijn hebben ze een vitale en dus vitaliserende rol, zeker ook in verstedelijkte samenlevingen. Veel mensen willen zinvolle betekenis aan hun leven geven en willen leren hoe ze contact kunnen maken met het Geheel. Veel moderne mensen zijn ook te gevoelig, intelligent, te goed opgeleid en moreel ontwikkeld om nog op oude systemen te vertrouwen. Sommige van hen vinden veel heil in sjamanistische ceremonies.

Wij werken met verschillende plantmedicijnen uit de Amazone in ceremoniële settings. Alle leden van ons team gaan regelmatig voor langere periodes naar de Amazone voor bijscholing. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.