👉 Nieuwe opleiding Start sept. 2023

Een opleiding tot filosofisch therapeut of praktiserend filosoof

(gevaarlijk voor genormaliseerde mensen!!)

Deze opleiding is bedoeld a. Voor mensen die een  wedergeboorte en duurzame verandering van zichzelf willen bewerkstelligen. Een weg van bevrijding van ons diepere, ware ik uit de gevangenis van het dagelijkse ik en b. voor mensen die met mensen (willen) werken. Mensen die een eigen praktijk hebben, of overwegen er een te starten, mensen uit het bedrijfsleven, mensen die in zorginstellingen werken, mensen die willen doorgroeien van manager tot leider. Mensen die ervaren dat er meer in het leven is dan een succesvolle carrière of een goede relatie. Mensen die weliswaar blij zijn met de huidige stand van kennis en kunde op het gebied van menswetenschappen (klassiek en alternatief) maar die toch ook tekorten en hiaten ervaren. Voor mensen die graag hun eigen vorming ter hand nemen en voor wie bewustzijnsontwikkeling in hun eigen leven belangrijk is. Voor ons is het vanzelfsprekend dat je dan bij de filosofie ( wijs-begeerte) te rade gaat. Drieduizend jaar universele wijsheid uit verschillende culturen kunnen als basis dienen voor adviezen  en begeleiding aan individuen en organisaties. In onze Europese traditie kreeg de filosofie als levenskunde reeds bij de Grieken de benaming ‘Therapeutikos’ en stond ze als ‘medicina mentis’ (geestelijk medicijn) in hoog aanzien. Datzelfde geldt voor andere filosofische tradities, zoals  bijvoorbeeld de Indische en Chinese, Zen en Sjamanisme
Wat is een sophocratische opleiding tot filosofisch therapeut of praktiserend filosoof? Sophos betekent wijsheid en cratein is de kracht om die wijsheid in werking te zetten. Filein betekent beminnen. Een praktiserend filosoof is dus een minnaar van wijsheid. Iemand die met hartstocht deze wijsheid omsmeedt tot kracht en deze vervolgens inzet in dienst van de bezoeker(s) van zijn praktijk. Therapeuein betekent strijdmakker, maar ook dienaar. Ons vormingstraject beoogt de ingeboren wijsheidskracht van de deelnemers te wekken, te trainen en vakkundig in te zetten. Deze, zoals ik het noem, zijnskwaliteit van de therapeut, is de kern van waaruit alle interventies, technieken en methodieken hun kracht ontvangen. Maar voorrang heeft het vormen van de binnenkant, het verdiepen van de zijnskwaliteit, het geboren laten worden van de essentie. Maar al te vaak wordt deze binnenkant ondergewaardeerd en onvoldoende gecultiveerd. De binnenkant preformeert de buitenkant, dat hebben maatgevende mensen ons voorgeleefd. Uitmuntende visies worden realiteit dankzij krachtige en nobele karakters. Zonder karaktervorming geen realiteitsverandering. Wij moderne mensen investeren wel veel in de buitenkant: vakanties, huisinrichting, kleding etc. maar weinig in de binnenkant. Terwijl echt welzijn toch begint en eindigt in de binnenwereld. Ook organisaties, universiteiten en andere scholingsinstellingen investeren zeer veel geld en tijd in buitenkantprestaties, maar zelden of nooit in praktische wijsheidsscholing. Bij onze opleiding gebeurt dit nadrukkelijk wel. Die is meer een dojo (oefenzaal) dan een universiteit.

Voor wie en wat kan het nuttig zijn? Wilt u een zelfstandige filosofische praktijk starten? Wilt u  gewoon voor uzelf, wijsheidskracht in uw eigen leven integreren? Komt u in uw vakgebied filosofische vragen tegen die u wilt onderzoeken? Werkt u reeds in mensbegeleiding in bredere zin en wilt u een verbreding van uw competentie en houding ontwikkelen? Deze opleiding biedt een solide basis om in de verschillende vormen van filosofische praktijk werkzaam te zijn. U leert reeds bestaande vakkennis en kunde filosofisch te slijpen, te polijsten en uw levenskunst te verdiepen.

Docenten
De opleiding wordt gedragen en gegeven door Will Heutz. Gastdocenten komen uit  Nederlandse filosofenkring, uit de  Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis. Igpp.org), (achenbach-pp.de) en uit de American Philosophical Practinioners Association (www. appa-edu.com). Binnen deze laatste twee kringen is eventueel ook een verdere specialisatie mogelijk.

Omvang
De basisopleiding duurt twee jaar en wordt met een eindwerkstuk afgesloten, waarna een diploma wordt uitgereikt. We starten dit jaar met een nieuwe vorm, een eenjarig blok. Daarna kan altijd gekozen worden voor een vervolg. In het derde jaar eventueel een verdere differentiatie individueel of werkend in groepen, met kinderen of ouderen, in het bedrijfsleven of in eigen privé-praktijk mogelijk. De groepsgrootte is maximaal 14 personen.

Een jaar bestaat uit
• 9 weekenden. Van zaterdag op zondag overnachten wij op onze locatie. Zaterdag’s starten we om 10 u. Zondag sluiten wij af om 14u
• 8 persoonlijke gesprekken van 1u. Leeranalyse en supervisie
• intervisie in kleine groepen, 9  keer per jaar
• 4 keer per jaar filosofisch café en een keer per jaar op zaterdag een symposium

Intervisie en supervisie zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Intervisie gebeurt in kleine groepjes. Vanaf het begin van de opleiding ga je met iemand aan het werk in de setting van een filosofische praktijk. Een docent geeft daarover supervisie.


Filosofische praktijk is kort geformuleerd:
a. de rijke filosofische traditie uit de ivoren toren halen en naar de marktplaats van het gewone leven brengen.
b. mondig (wereld)burgerschap, om zodoende onze maatschappij te humaniseren.
c. veredeling  van psychotherapie.
Tijdens de lessen wordt het waardevolle van diverse methoden en technieken uit menswetenschappen, leiderschapsontwikkeling, meditatiemogelijkheden en enkele alternatieve benaderingen belicht. Maar, omdat elke plus zijn min heeft, wordt vanuit de filosofische praxis ook de beperking van elke methode belicht. De filosofische praktijk biedt mensen die op zoek zijn naar levensoriëntering en adviezen, ruimte waar een vrijheidsdialoog plaats kan vinden. Ze houdt zich niet primair bezig met psychodiagnostiek, zoals te doen gebruikelijk in psychologie en psychiatrie en biedt ook geen kant en klare oplossingen. Ze leert mensen het bijzondere vermogen, hun existentiële vragen met behulp van een dialoog te ontrafelen en zich te bevrijden uit vastgelopen situaties, waardoor ze aan autonomie, vrijheid en vitaliteit kunnen winnen. Sinds de oudheid is de kernactiviteit van de filosofische vorming een uit vrije wil gekozen persoonlijke ontwikkeling en deze kracht van de vrije keuze is in deze opleiding zeer basaal. Niet iedereen die de opleiding volgt hoeft coach te worden of een eigen praktijk te starten. Eigenlijk volgt ieder de scholing primair voor zijn eigen bewustzijnsontplooiing. Hoe rijper jezelf bent, hoe beter je als dialogische gesprekspartner in verschillende levensdomeinen wijsheid geboren kunt laten worden. Hier klinkt het belang van de binnenwereld van de praktiserend filosoof opnieuw door. Daarvoor moet de filosoof zijn eigen levensvragen verinnerlijkt hebben. Naast een hoogwaardige theoretische scholing is ook de innerlijke metabolisering van de lesstof  onderwerp van het leerproces.

Wereldwijd zijn er inmiddels betere en minder goede opleidingen (er zijn op dit moment 31 nationale en één internationale vereniging van filosofische praktijken.) Wij oriënteren ons op de twee Duitse opleidingen, die naar mijn mening heel ‘Gründlich’ zijn en waarmee wij ook samenwerken. Echter met eigen accenten. Zo is het bij ons niet persé nodig om een doctoraal als basis voor toelating te hebben. Ik ontmoet regelmatig intelligente, ontwikkelde en geschikte mensen die niet aan gestandaardiseerde diploma-eisen voldoen. Soms zijn ze juist daardoor zo geschikt. Tijdens een toelatings-gesprek wordt de geschiktheid voor de opleiding gewogen.  


Kosten € 5200 per jaar, eventueel te voldoen in 10 termijnen. Als het bedrag te hoog is dan kan korting besproken worden.We kijken dan samen naar de verhouding draagkracht-draaglast. Wordt de opleiding door een bedrijf of organisatie betaald , dan is het bedrag € 8000 per jaar. Onze opleiding is geaccrediteerd  door KTNO waardoor de gasten van je praktijk financieel voordeel bij hun ziekteverzekeraar hebben.

CV.Will Heutz
Academische graden in theologie, filosofie (cum laude) en psychopathologie (summa cum laude). Specialisaties gevolgd in Jungiaanse psychotherapie en psychosynthese, Eriksoniaanse hypnotherapie, Daseisanalyse, Parapsychologie, Zen Boeddhisme, Taoïsme, Yoga, Tai Chi, krijgskunst. Sinds 1984 eigen filosofische praktijk. Was chef de clinique avanti-psychiatrie; Bestuurslid IGPP; docent APPA; mentor/docent van de BvPP opleiding. Professor aan de Martin Buber Universiteit. RvC lid bij Amatus GGZ. Vader van drie prachtige dochters.