Academia Sophocratia

Wijsheidsscholing bestaat uit een praktische scholing waarin je leert wijsheidskracht in je leven te integreren, wijsheidskracht uit diverse filosofische tradities, oost en west, klassiek en alternatief. De filosofische scholing omvat bijeenkomsten, opleidingen, cursussen & trainingen. Will zal daarbij zijn eigen jarenlange praktijkervaringen delen.

Voor wie en wat?
Voor leidinggevenden, HRM-deskundigen en professionals uit het brede werkveld van mens en geesteswetenschappen.

  • Voor organisaties, die hun bedrijfscultuur willen veranderen.
  • Voor (huis)artsen, maatschappelijk werkers, pastoraaltheologen, psychotherapeuten, eventueel in het kader van een nascholing.
  • Voor mensen die opgeleid willen worden tot filosofisch therapeut.
  • Voor lezingen en korte workshops

Why don’t we change?
Waarom veranderen we niet fundamenteel? We brengen wel cosmetische ingrepen aan, oppervlakkige veranderingen die als een soort cultuursausjes over het leven worden gegoten, maar die ons niet wezenlijk beïnvloeden.       Hoe komt het dat we zoveel weten en zo weinig naar ons weten handelen?     Dit is de basisvraag die in al onze cursussen gesteld wordt. Daarnaast bespreken we wat maatgevende mensen zoals Gandhi, Mandela, Krishnamurti, eigenlijk in huis hebben, waardoor ze die veranderingen in zichzelf en voor hun omgeving wel realiseren.

De academia sophocratia realiseert:
Inzicht in de processen van dit soort maatgevende mensen, die uiteindelijk op een eenvoudige manier overgedragen worden, net als in de gilden : van leerling, via gezel, naar meester. Ons leerling traject  (basistraining) reikt op lichte en frisse wijze praktische wijsheid gereedschappen aan. Hierdoor is het mogelijk diverse  levensvragen, denkpatronen,  ontwikkelingen in de wetenschap met meer inzicht en intelligentie aan te pakken.

Het denken wordt dan creatiever en kritischer, de wilskracht sterker, de intuïtie scherper en het gevoel dieper. Dit fundament zorgt voor een hoogwaardiger leven in het algemeen en een beter functioneren binnen domeinen  zoals vakkennis sec, sociale omgang, de werkplek, de gezondheid.

Onze sophocratische methode (methodos, μεθοδοσ = weg in het Grieks) stelt u in staat uw  leven beter te leiden en daar waar u leiding geeft: in het gezin, op de werkplek, in het verenigingsleven, anderen beter te begeleiden.

De academia sophocratia inspireert:
Tot authenticiteit.  Hoe intelligenter en kritischer de cursisten, des te groter de noodzaak van authenticiteit (zijnskwaliteit) van de leraren, die zowel intellectueel, als intuïtief en gevoelsmatig ontwikkeld moeten zijn. In het reguliere onderwijs komen deze aspecten steeds minder aan bod en vindt bijna geen karaktervorming, geen “Bildung” meer plaats. Juist voor inspirerend leiderschap, voor coaching, voor opvoeden, kortom voor  authentiek  leven is karaktervorming essentieel.

Foto

​ De academia sophocratia synthetiseert:
Verschillende filosofische, psychotherapeutische en geneeskundige stromingen, uit oosterse en westerse culturen, wetenschap en mystiek, waar wij al 40 jaar mee werken. Wij vinden het, om te beginnen niet slim, geen gebruik te maken van andere kennis systemen en geen respect te hebben voor mondiale inzichten.  Wij hebben ons een leven lang getraind in die stromingen, waardoor we een bepaald niveau van synthese hebben gerealiseerd, dat we doorgeven aan cursisten. Dit doorgeven gebeurt zoals in dojo’s, de oefenzalen van krijgskunst.  Dus niet alleen boekjes lezen over zwemmen, maar ook in het diepe springen en zelf aan de slag gaan.

De academia sophocratia communiceert:
Met ieders binnenkant en ieders intra-persoonlijke krachtvelden.  Zoals we van binnen zijn reageren we immers naar buiten en dat blijkt het duidelijkst in spanningssituaties. Dan worden de scheuren in onze façades duidelijk. “There is a crack in everything and that’s when the light gets in” zegt Leonard  Cohen.  Deze barsten zijn juist onze leermomenten. In huwelijken, werksituaties, burenruzies, opvoedingsproblemen worden ze zichtbaar. Vaak vertalen ze zich in verkrampte spieren, spasmen van ingewanden en andere vormen van psychosomatiek. Ze maken ons bewust van de tweespalt van ik en me, van jij en je, van de toeschouwer in ons, die doorgaans zo geconditioneerd is dat hij altijd kritiek heeft en veroordelend naar binnen kijkt.  We leren cursisten deze toeschouwer een andere bril op te zetten. Een bril van respect en eerbied voor de binnenwereld, waardoor we het dualisme van ik en me kunnen overstijgen.  Daardoor kan  een nieuw niveau van innerlijke eenwording ontstaan, zodat we meer één geheel worden, geheeld worden. Deze realisatie betekent bevrijding, authentieke vrijheid, een vrijheid die maatgevende mensen tot maatgevende mensen heeft gemaakt, met een maximaal  effect van hun communicatie.

De akademia sophocratia op maat
We zijn een virtuele organisatie, die vooral maar niet uitsluitend, samen werkt met de IGPP en de APPA, zie www.igpp.org en www.appa.edu.com , internationale organisaties waarbinnen praktiserend filosofen, menswetenschappers, geestwetenschappers en andere practici elkaar wereldwijd informeren en met elkaar samenwerken. Hierdoor kan onze ‘kleine academie’ een groeiprogramma op maat voor u samenstellen.

Bij deze trajecten putten wij uit de grote waaier van menskunde., waarbij we ons laten inspireren door  o.a. Heidegger,  Nietzsche, Buber, Lao Tse, Chuang Tzu, Jeshoua, Meister Eckhart, Mozart, Aldous Huxley, Krishnamurti, Hesse, Leonard Cohen en vele anderen.

Onze praktijkervaringen van de afgelopen 30 jaar bevestigen dat we kunnen leren vrijere, mondigere, betere mensen te worden, zoals we vaak bij de bezoekers van onze praktijken hebben zien gebeuren. Mensen die met wijsheid, kracht, humor en intelligentie het betere uit hun leven en hun organisatie zijn gaan halen. Dit alles blijft niet bij theorie en speculatieve fantasie, maar wordt een persoonlijke reis die inspireert tot daadwerkelijke realiseren van een (r)evolutie.

Ambitieus? Zeker wel. Maar daardoor misschien wel de beste weg naar resultaat.